MARIE CLAIRE | OUTUBRO 2016

mc307_capas-1

FOTO: GUSTAVO ZYLBERSZTAJN